Knask på ein fredag: Veke 35


For å få opp humøret, og sam­stun­des få ein inn­føring i staving, kan du få lov til å sjå videoen ovan­for før du leser vidare på knas­ket eg har funne fram til deg i dag.

Føler deg klar nok til å delta i ein stavekonkur­ranse no? Any­hu, i dag kan eg by på (foru­tan ord­staving på HØGT plan) dette småknasket:

Bilethandsamingingsprogramvare

Picasa

Om du har mas­se­vis med bilete, men ingen form for over­sikt over dei i Win­dows? Då kan Picasa frå Google hjelpe deg! I dette pro­gram­met kan du sortere dei etter dato, rotere, fjerne raude auge og utføre mange andre jus­teringer utan å ha eit stort tungt bilethand­sam­ing­spro­gram som Pho­to­shop på mask­i­nen (sjå skjermskot over). Les denne denne artikke­len om pro­gram­met frå Sti­jn De Mey­er (på engel­sk) så skjøn­ner du kva eg snakkar om. Pro­gram­met kjem til Mac i løpet av 2008.

Om du kun er ute etter å skalere ned bile­ta dine for bruk på nett (f.eks til ein blogg), fekk eg eit tips frå ein tidle­gare nabo om eit pro­gram frå Intel­li­com som gjorde susen. 

Deadline!

I ein hek­tisk kvardag kan det eine og det andre gå litt galt. The Dai­ly WTF har sam­la ei lita knippe med ting og tang som kan­skje burde ha vore betre kor­rek­turlest… Legg spe­sielt merke til den øver­ste saka, med tanke på «Moth­er Mary»-iconet og sida som er open i net­tle­saren på bildet… Priceless.

Mest sannsyn­leg har per­so­n­ane som har des­igna (evt. skrive tin­ga) i lenk­ja over også same utgongspunkt som man­nen (eller kvin­na?) som har laga denne ani­masjo­nen. Kvarda­gen er hard for oss designere…

Dagens lenkjer:

Som seg hør og bør, er det ikkje knask før ein kan visa til andre sider som kan  hjel­pa ein vidare i ein ellers trav­el kvardag. Har i dag tenkt å liste opp eit par norske nettsider der folk er ganske behjelpelege med det meste, både innan design og anna datateknisk:

God helg!


Eitt svar til “Knask på ein fredag: Veke 35”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: