Klar, ferdig, gå, nynorskstafett!

aasen

Det er språkåret 2013, ei feiring av det norske språkmangfaldet og for å markere at det er 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Noregs Mållag bidrag til språkåret er å arrangere ein nynorskstafett, og i sin knall oransje bil skal dei ferdast rundt om kring til 143 stoggestader for å fortelja om kven, kva og kvifor innan nynorsken. Nynorsken er absolutt til stades i dagens Noreg!

Startskotet for stafetten går i dag på Ivar Aasen-tunet i Ørsta, så er du i nærleiken er det berre til å møte opp!

Du kan følgja stafettbloggen her.

Vert du sjikanert som nynorskbrukar?

Det er mange hendingar som er planlagt gjennom året, og eit av det står Studentersamfunnet i Bergen bak. Dei inviterer nemleg til Ivar Aasen-andakt, og vil at du skal koma og sjikanera bokmålsbrukarar utan å få noko tyn tilbake! Sjekk ut kalendarenhendinga her.