Stikkord: Språkåret 2013

  • Nynorskens pappa har bursdag!

    I dag er det burs­dag. Burs­da­gen til ein særs vik­tig mann i Noreg si språkhis­to­rie. Du kan kalle han pap­paen til nynorsken om du vil. I dag er det nem­leg 200 år sidan dik­taren og språk­forskaren Ivar Andreas Aasen vart fødd!

  • Klar, ferdig, gå, nynorskstafett!

    I år er det eit særs spesielt jubileum som finn stad for oss som elskar nynorsk.
    I samband med dette hiv Noregs Mållag seg på hjul for ei ny målreise land og strand rundt — 200 år etter far til nynorsken, Ivar Aasen, vart fødd.