Kreativ — alltid!

Always Creative

Always Cre­ative er eit kreativt byrå i Hous­ton som lev etter rege­len å sjå det store biletet og leg­gje vekt på den min­ste detalj i deira arbeid. Ikkje berre er arbei­det deira i topp­klasse, men nettsi­da er ein førnøyelses­park i seg sjølv. Oppdag nye dimen­sjonar innan nettsider etter eit besøk på nettstaden deira. Dei er som nam­net deira seier — alltid kreative!

Vert du med på sykkeltur?

Du har kan­skje sett videoen over før, men eg må berre dela den her på bloggen òg. Videoen omhand­lar eit fan­tastisk mester­verk av Ugo Gat­toni. Ei teikn­ing i fem meters brei­d­de som tek deg med inn i Lon­don sine gater sett frå per­spek­tivet til ein syk­list. Makalaust!

Ha ein fantastisk tur!

Combadi

Å plan­leg­gje ei feriereise kan vera slit­som om ein ikkje veit spe­si­fikt kva og kor ein skal set­je reisemålet for å få dei beste opplevin­gane. Her kjem Com­ba­di inn som ein red­dande engel. Dette er ei ten­este som arbei­dar for å gje deg den beste opplevin­ga — den som er heilt utanom alfarveg og det van­lege. God tur!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: