Stikkord: sykkel

  • Knask på ein fredag: Januar

    Nytt år, nye knask. I knasket for dagen håpar eg kvaliteten veg opp for den manglande kvantiteten. Eller, det kan vera det samme. Det er jo fredag!

  • Buss, buss, så får du ein suss!

    Då var felles­fe­rien over for denne gong, og stu­den­tar og arbei­dsviljuge nord­menn er att tilbake i trafikken i Bergen by. Berre eg skal på jobb så må eg smøre meg inn med ein god desj tolmod. For turen som van­legvis tek 15–20 min­ut­tar, tek no mel­lom 45 og 50 min­utt, og det er lite kjekt […]