Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

God jul!

Me er komen til vegs ende på julekalen­deren for i år. Eg håpar den har falt i smak hjå mine lesarar, og sær­leg dei som er ekstra interesert i typografi. Det er på tide å ynsk­ja god jul!

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi

Inovativ bruk av typografi

Tekst og typografi kan få folk til å le og gråte. Den kan vere traust og kjede­leg, eller den kan vere rik­tig så inno­v­a­tiv og gøyal. Eg skal vise deg nokre her i luka for dagen.

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Viking spelte på ein mobil

De små russerene hop­pet i skjul. Plut­se­leg var araberen der langt foran den man­gel­fulle reservøren, og lem­pa alle goril­laene hen­synslaust. Ein raud høvd­ing rodde 22 gonger på elleve timar. Kame­lane erta mange tyskarar. Ein direk­tør var grå og tilsette ein grøn narkolan­gar. Det er fredag.

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Svolten på ei original skrift?

Om du er det, ja, då treng du ikkje leite vidare. Det er tys­dag, ein dag som er fylt til ran­den av arbei­d­soppgåver og det er vel pas­sande å pre­sen­tere ei skrift med skikke­leg kjøtt på beina!

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Skrift for dyslektikarar

Eg lova deg gratis skrifter i julekalen­deren innlei­ingsvis, men eg må halde deg på pinebenken litt til. I staden skal eg i dag vise deg eit gjen­nom­brot når det gjeld tilgjenge og leselyst hjå dyslek­tikarar. Opne luka for dagen og sjå sjølv!

Categories
Artfundige saker Datateknologi Skrifter/typografi

Teikn eit teikn

Eg rek­nar med du stadig vekk sit og klør deg i hov­udet og gjerne hatt uni­code-koden for diverse teikn. I dag kan eg i såfall dele noko som kan glede kvar ein nerdete sjel der ute — i alle fall om du kan teikne teiknet…

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Typografen Ryan Gosling

I dag kan eg by på siste slad­der og store nyhende frå den store filmver­da! Du kjen­ner sikkert til skode­spelaren Ryan Gosling. Men vis­ste du at han også er typograf? Nei, det vis­ste du vel ikkje. Då er me minst to…

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Ein hund etter skrift

Av og til kan ein utifrå nam­net på ein per­son sjå for seg kor­leis han eller ho ser ut. Men kva om ein spør det same spørsmålet, men vrir det mot typografien? Kor­leis ville hun­den «Bodoni» sjå ut? Eller «Com­ic Sans»?! Opne dagens luke for å sjå!

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi Video/film

Knask på ein fredag: November

Novem­ber er månaden eg mein­er går fort­are enn nokon av dei andre. Kva grunn? Vel, du plan­legg alltid at du skal vere fer­dig med innkjøp av gåver, sendt juleko­rtet og gjort fer­dig alle julekalen­darar. Men går det?

Categories
Artfundige saker

11.11.11

Datoen er er vel ein ting som ikkje akku­rat berre kan gå hus for­bi, i alle fall ikkje når den berre opp­står ein gong kvart hun­drede år. Det er dagen for alle tilheng­jarar av talet «11» i dag.