«Oppsumering» er eit kjedeleg ord


Eg kan ikkje seie det same om året som no er gått. Eg trur sjel­dan at eit men­neske får oppleve så myk­je godt som eg har dette siste året. I til­legg til å ha vorten kjent med mange nye fjes, har eg feira mitt første kvar­tal av eit århun­dre, gif­ta meg med ei prins­esse, fly­t­ta tilbake til Stord, fått ny jobb, nytt hus og skif­ta ut MINI Jack med ein Vol­vo V70.

Her kjem mitt forsøk på å opp­sum­mere året 2009:

Prinsessa og Oskeladden

Bryllaupskyss

Den 27. juni vart to til eitt i det som mange kallar «århun­drets» bryl­laup. Renate og eg gif­ta oss i Eid kyrk­je på Hal­snøy, med nærare 200 gjes­tar og 30 grad­er i skuggen. Ein fan­tastisk dag! I anled­ning bryl­lau­pet oppret­ta me ein eige nettstad der gjes­tar og andre nys­g­jer­rige kunne få infor­masjon og lese om plan­leg­gjin­ga. Bileter og infor­masjon om bryl­lau­pet kan du finna her.

Påfyll av kunnskap

Oktan Alfa

Etter åtte år som mediegrafikar hjå Bodoni i byen mel­lom dei sju fjell, vart det påfyll av ny kunnskap i reklame­byrået Oktan på fødestaden min Stord. Sjølvsagt var det litt vemodig å for­late byen og Bodoni, men eg var klar for å prøve noko nytt. Må innrømme at man kan ver­ta litt lei av å pro­dusere bussruter…

Frå by til bygd!

Huset vårt

Som nem­nt har madammen og eg vendt nasa sørover og fly­t­ta heimover att og ham­na på Stord. Etter eit halvt år med aktiv leit­ing og budrun­dar som ikkje lik­na grisen, fekk me i haust ende­leg tilslaget på ein fan­tastisk utsik­ts­bus­tad på Hor­neland. Sidan me over­tok det i slut­ten av sep­tem­ber har det pågått oppuss­ing med fan­tastisk hjelp frå fam­i­lie og ven­ner frå fjernt og nær. Oppussin­ga kan du følge med på frå nettsi­da vår.

Det har vore dei­leg å oppradere frå berre 27 kvm i Bergen til 1400 kvm eige­dom og nesten 200 kvm hus på Stord!

Spelegalskap

Skriftene mine er tydlegvis pop­ulære, vert­fall om eg les tellev­er­ket til dafont.com rik­tig: 232 914 ned­lastin­gar av dei skriftene eg har lig­gande der.

I til­legg ser det ut som dei er ganske pop­ulære innan spe­lutviklings­bran­sjen. I april kom spelet “Mevo and the Grooverid­ers” ut, der to av mine skrifter vart brukt i menyane. I novem­ber skreiv eg om “Gangstar: West Coast Hus­tle” som også hadde nyt­ta ei av mine skrifter i grafikken. Ganske kjekt for ein hob­byskrift­de­sign­er frå ei lita øy i litle Noreg!

Så over til andre nyhende…

Av min­dre per­son­lege ting påg­jekk det ein dug­nad for å fjerne IE 6 frå folks mask­in­er, Mini/MINI feira sine 50 fyrste år på veg­en og det har vore stort­ingsval der Jens Stoltenberg fekk fire nye år på Løvebakken.

Min gode venn Google…

…lanserte Google Wave i år. Ein video på YouTube vis­er på ein god måte opp­sum­meringa på kva året 2009 har gitt og tatt:

Takk for dette, og ver så god neste!

Vil med dette takke for 2009 og ser fram til å fort­satt glede deg med nyt­tige og unyt­tige lenkjer i «Knask på ein fredag»-spal­ta mi! Godt nytt år alle saman!


2 svar til “«Oppsumering» er eit kjedeleg ord”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: