Dugnad mot IE6

Firefox eat IE

Denne veka har mange større vevsider star­ta ein dug­nad for å få brukere av Inter­net Explor­er 6 til å skifte til ein mod­erne nettlesar.

Eg har slengt meg med i dug­naden for å få den 8 år gam­le net­tle­saren ut av mask­inene til folk. Det same kan du også gjere ved å sjå på fram­gongsmå­tar blant anna her og her. Om du er medlem av Twit­ter, kan du også leg­gje igjen din farvel til denne utdaterte net­tle­saren. Det er ikkje akku­rat så mange pos­i­tive tilbakedin­gar å sjå, men den har har som kjent ikkje fort­jent så myk­je betre heller:

We’ve spent so many hours togeth­er hack­ing CSS and bang­ing our heads against the desk. Can’t say I’ll be sad to see you go.

agarcher

PS: Om du ser ein gul kladesj øverst på sida mi, så skjø­nar du kvi­for folk prø­var å få deg over til ein meir mod­erne net­tle­sar som Fire­fox, Opera eller Safari

PS2 (19.02.2009): Dette ser ut til å spreie seg for alle vin­dar i føl­gje denne sida.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!