Safari 4 (beta) og Firefox 3.1


Safari 4

Net­tle­saren som er stan­dard på Mac OS X er no komen ut i ny betaver­sjon både for Win­dows og Mac. Safari ser ut til å ha myk­je nytt snad­der å by på. I til­legg skal nok vis­st­nok Fire­fox 3.1 by på nye fif­fige funksjonar…

Safari: Mykje digg, men…

For dei som bruk­er net­tle­saren Opera, kan val­get «Top Sites» i Safari virke kjent. Sjølv om kan­skje Safari sin ver­sjon er betre grafisk sett, fun­ger­er nok den ikkje tilsvarande. Man kan nem­leg ikkje velge sjølv kva sider som skal vis­es her, Safari vel­ger nem­leg utifrå kva sider som er mest besøkt. Men som nem­nt er dette kun ein beta foreløpig, så dette kan endre seg plutseleg.

His­torikken vis­es der­i­mot på ein ny måte. I velk­jent Apple-stil kan du velge å vise his­to­rien i Cov­er­flow-modus slik du kan i oper­a­tivsys­temet til Apple, Mac OS X.

Firefox 3.1 med bevegelsessensor

Den nye utgå­va av Fire­fox skal vis­st­nok fun­gere som ein beveg­elsessen­sor. I til­legg har den støtte for dei nye HTML 5 ele­men­ta video, audio og canvas.

(Opp­datert 25. feb­ru­ar, kl. 13.19)

,

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: