Kva skjer i Bergen, folkens? Pt. 2

Eg har budd i Bergen i åtte år, og teke meg den fri­hei­ta å køyre med bil til jobb fire gongar. Fire av rundt rek­na 1840 moglege gongar (då er ferie- og høgtids­da­gar trukke i frå). Kor­leis er sta­tis­tikken til ein arbei­d­stakar i Bergen for tida? Eg berre undrar, sånn ut av det grå.

Eg har rik­tig­nok budd i nær­leiken av sen­trum (blant anna Dan­marks plass, Fyllings­dalen og Grønnestølen), men det gjer nok garan­tert ein stor del av dei som likev­el køyr­er til jobben kva einaste bidi­ge dag også. Førre gong eg stilte spørsmålet om kva som skjed­de i Bergen var det for å få svar på kvi­for mange av byens kjære kaféar gjekk konkurs. Denne gongen (utan saman­likn­ing forøvrig) er det eit spørsmål som eg stiller til dei som køyr­er bil til sen­trum utan at dei treng det. Det hand­lar om luftk­valiteten og folks helse.

Kva? Er det dårleg luft i Bergen?

For ei veke sidan var luftk­valiteten i Bergen så dår­leg at dei måtte iverk­sette tiltak for å betre den. Dette var sjølvsagt hasteved­tak, men det såg ut til å virke. Eg tenk­te for meg sjølv at det jam­men meg var på tide at dei gjorde noko med trafikken i sen­trum, men trist å sjå at det skal måtte vere langt over kri­tisk nivå før det vart gjort noko som helst. Dei har jo tross alt snakka om dette ganske lenge. Endå meir trist er det å sjå at berre etter ei helg med betring av kvaliteten var det på an att måndag mor­gon med køar så langt auga kunne sjå. Dette før­er sjølvsagt til dår­legare luft, noko som målin­gane i dag vis­er. Bryr ikkje folk i Bergen seg om hel­sa til folk?

Slapper du av når du står og stampar i kø?

Eg skjøn­nar godt dei som skal levere ungar i barne­hage, for så å reise ei ukur­rant rute til jobb. Dei som kan gå eit par hun­dre meter frå heimen sin, ta ein direk­te­buss til sen­trum og spasere til jobben, men som likev­el tek bilen (som oftast åleine) stiller eg meg totalt uforståande til. Sjølv betalte eg kring 620,- (vert­fall i 2009) for å kunne ta bussen til/frå jobben og til alle andre plas­sar eg måtte ynskje å dra kvar månad. Det er inklu­siv helgedagane.

Sam­stun­des som eg spara miljøet for unød­vendi­ge utslepp av gift­gas­sar, fekk eg slap­pa før og etter jobb. No når byrådet ende­leg har bestemt at det hastetil­taket med sam­bruks­felt inn mot byk­jer­nen skal oppret­thal­dast slepp du unna dei lange bilkøane, og kome deg raskare til jobb. Det gøyaste eg vis­ste var fak­tisk å sjå alle som sat åleine i bilen sin i kø og såg tusen­lap­pane for kjøp av dri­vstoff fly­ge opp til giftskya.

Så, kva tenkjer du som køyr­er bil kvar dag til jobb i Bergen sen­trum? Er det ikkje kjekt å vite at du hjelper miljøet, spar­er pen­gar OG kan­skje spar­er tid på å ta bussen? Eller tek eg feil?

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

4 comments

 1. «noko som målin­gane i dag viser»-linken din er dau :)

  Videre er jeg helt enig i at de var for kjapt ute med å fjerne tiltak­ene. Selv nå, hvor det er rimelig varmt ute (sam­men­liknet med for­rige uke), så er NO2-nivået «gult», og vil bli «orange»/«rødt» skal vi tro analy­sene. Mon tro hvor­dan det hadde vært om det hadde vært vesentlig kaldere?

 2. Lenk­ja er fik­sa. Desse hyper­text-greiene sneik seg inn to gongar. Fy skam…
  Hadde det vore kaldare vil eg tru at luftk­valiteten hadde vore tilnær­ma lik førre veke. Kaldt eller ikkje: Utslep­pa er diverre akku­rat dei same!

 3. Er ganske enig med deg Espen.
  Det er mye man kan si om bil­trafikken osv. Men jeg tror man kan gjøre andre tiltak som ikke trenger å berør­er bilister.
  Jeg har no brukt å busse siden jeg vet at jeg skal jobbe i byn og 90% sikker å dra hjem igjen. Jeg spar­er mye peng og det går ikke så mye seinere.

  Som du sier så skjøn­ner jeg ikke at flere ikke tar bussen i disse dager. Det kan jo ikke være så man­gen som må kjøre barn til barnehagen :)

 4. Eg fram­stiller kan­skje saka litt feil, og tråkker mog­leg litt for myk­je på bilis­tane, men det måtte til for å få fram poenget med å reise meir kollek­tivt om man kan. Noko blant andre du har gjort. Flot­ters, Shelton!

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.