Gratulerer med dagen, MINI!


Minien 50 år!

Den fyrste Mini-en rul­la ut på veg­en 26. august 1959, og har kome i ei røys av vari­antar. Bilen, som kan seiast å ha hatt like myk­je inn­fly­t­ing på bilin­dus­trien i Storbri­tan­nia som Bobla hadde for den tyske, har vorten heile 50 år og er sprekare enn nokongong!

Den snedne og for­shjuls­drivne bilen var des­igna av Sir Alec ssigo­nis og har fram til den nye utgå­va kom i 2002 nesten ikkje foran­dra utsjå­nad. Den meste kjende utgå­va er vel kan­skje Coop­er (S) som er ein meir sporty utgåve av den fyrste orig­i­nalen. Etter seks års pro­duk­sjon (3. april 2007) av den nye MINI-en (ja, nam­net er skriv­en med store bok­stavar etter BMW over­tok) rul­la MINI num­mer ein mil­lion av sam­le­bån­det. Dette var ein månad lengre enn det tok den orig­i­nale å nå dette antallet.

I 2008 annon­serte dei at MINI skal kome i ein heilelek­trisk utgåve, kalla MINI E. Snad­der!

© Graham Bool McLellan

Det har allereie vore fleire tilstel­ningar ver­da over for å markere dette jubileet. Eit av dei største fann stad på veg­en mel­lom Lon­don og Brigth­on, der 2.500 bilar var med i kollonnekøyring.

Mini til filmen

Ein bil med eit slikt sær­preg kan ikkje unngå å hamne på ler­retet. I 1969 kom fil­men «The Ital­ian Job» med blant andre Michael Caine og Ben­ny Hill i hov­u­drol­la, og der Mini-en var eit vesent­leg ele­ment i han­dlin­ga. I 2003 kom det ut nok ein film med same namn. Den nye MINI-en var også her godt rep­re­sen­tert, saman med Mark Wahlberg, Char­l­ize Theron og
Edward Nor­ton.

Vår kjære MINI Jack

Mini Cooper - vårt nye familieidol

Me har no byt­ta ut vår eigen MINI Jack med ein meir rom­s­leg Vol­vo V70, til tross for at han hadde plass til plass til 22 per­son­er og blå som ein viss bal­long.

Denne er sjølvsagt sårt sak­na, men det er sam­stun­des dei­leg å ha plass til fly­t­te­las­set vårt når me ren­skar leile­hei­ta vår i Bergen.

Uan­skvett: Grat­ulerer med dagen!

Kjelder: Wikipedia


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: