Categories
Personleg

Air.AppStorm og Web.AppStorm

Eter ganske så stor suk­sess med bloggen Mac.AppStorm (ein blogg eg tidle­gare har nem­nt med tips til app­likasjon­er til Mac), ser det no ut til at Enva­to snart skal lansere to nye blog­ger dedik­ert til web- og Adobe Air-app­likasjon­er også.

Web og Air AppStorm

Etter ganske så stor suk­sess med bloggen Mac.AppStorm (ein blogg eg tidle­gare har nem­nt med tips til app­likasjon­er til Mac), ser det no ut til at Enva­to snart skal lansere to nye blog­ger dedik­ert til web- og Adobe Air-app­likasjon­er også.

Per i dag er det fint lite å finne på nettstadane til dei respek­tive nylanseringane, men dei lovar at i løpet av få vek­er, og vert­fall innan sep­tem­ber, skal dei vere oppe å gå.

Besøk AppStorm-bloggane: