Mac+Applikasjoner=AppStorm


AppStorm

Frå før har Enva­to vore heim til gode sider som PSD­tuts, Vec­tor­Tuts, Audio­tuts og Net­tuts. No har dei slått på stortrom­ma att. Denne gong er det app­likasjon­er for Mac OS X som er gjen­nom­gong­stemaet. App­Storm er nam­net på deira nye skudd på stamma.

For å luke ut eventuelle over­setjing­sut­for­dringar når det gjeld kva sida kan til­by av stoff, sit­er­ar eg frå direkte:

Hel­lo, and a very warm wel­come to App­Storm — a site ded­i­cat­ed to Mac appli­ca­tion news, reviews, com­pe­ti­tions and tips. If you’re a Mac user, I hope that the upcom­ing arti­cles will open your eyes to a whole range of inno­v­a­tive new appli­ca­tions. If you’re not a Mac user, be care­ful; read­ing about the fan­tas­tic soft­ware offered for the plat­form may cause you to switch!

Aner eg ein liten opp­trap­ping til ein  Win­dows vs. OS X disputt?

PS: Om du ser på URL-en på lenk­ja over, er sida lokalis­ert på eit sub­domene til App­Storm mer­ka med «mac». Det er tydlegvis gjort for at det kan­skje i framti­da også skal huse slike app­likasjon­sny­hen­der til både Win­dows og Lin­ux. Kven veit?


Eitt svar til “Mac+Applikasjoner=AppStorm”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: