Mac+Applikasjoner=AppStorm

AppStorm

Frå før har Enva­to vore heim til gode sider som PSD­tuts, Vec­tor­Tuts, Audio­tuts og Net­tuts. No har dei slått på stortrom­ma att. Denne gong er det app­likasjon­er for Mac OS X som er gjen­nom­gong­stemaet. App­Storm er nam­net på deira nye skudd på stam­ma.

For å luke ut eventuelle over­setjing­sut­for­dringar når det gjeld kva sida kan til­by av stoff, sit­er­ar eg frå direk­te:

Hel­lo, and a very warm wel­come to App­Storm — a site ded­i­cat­ed to Mac appli­ca­tion news, reviews, com­pe­ti­tions and tips. If you’re a Mac user, I hope that the upcom­ing arti­cles will open your eyes to a whole range of inno­v­a­tive new appli­ca­tions. If you’re not a Mac user, be care­ful; read­ing about the fan­tas­tic soft­ware offered for the plat­form may cause you to switch!

Aner eg ein liten opp­trap­ping til ein  Win­dows vs. OS X dis­putt?

PS: Om du ser på URL-en på lenk­ja over, er sida lokalis­ert på eit sub­domene til App­Storm mer­ka med «mac». Det er tydlegvis gjort for at det kan­skje i framti­da også skal huse slike app­likasjon­sny­hen­der til både Win­dows og Lin­ux. Kven veit?

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: