Framtida i dine hender

the unborn chikken: versjon x

Eg job­bar støtt og stadig med å for­be­tre nettsi­da mi slik at du som lesar og brukar finn fram til det du leitar etter og ynskjer å lese. Eg vil gjerne ha ei tilbakemeld­ing på om eg når målet mitt, eller om det er ting som kan­skje kunne vore annleis.

Brukarvennlegheit i førarsetet

Grun­nen til at eg spør, er for­di eg ynskjer at alt eg pub­lis­er­er på sida kjem fram til brukaren på best mog­leg måte. Til dette treng eg di hjelp. Mine spørsmål er då følgjande:

  1. Kva er vik­tig å pre­sen­tere først og størst på framsida?
  2. Kva sak­nar du av stoff på framsida?
  3. Kva infor­masjon treng ikkje vere der?
  4. Meir (evt. min­dre) grafikk på sida?
  5. Kva bør vere på innleggsidene?

Ser fram til flust med tilbakemeldin­gar under :D

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!