Ny epoke

the unborn chikken: slettes

Sidan eg i som­mar skal gifte meg og byr­je ein ny epoke i livet mitt, har eg bestemt meg for å trappe kraftig ned på blog­gin­ga her på sida. Frå 22. august, når domenet mitt går ut, kjem eg ikkje til å fornye perioden.

Det er to rel­a­tivt store og innlysande grun­nar til dette:

  1. Eg har fram mot, og etter bryl­lau­pet, ikkje tid til å blogge om unød­vendi­ge ting som knask på ein fredag og ny god design på nett og papir. Eg må rett og slett pri­or­itere mi kone, heimen og det som livet måtte bringe.
  2. For­di det ikkje ser ut til at det er nokon som kjem med respons til kor­leis eg kan dri­ve bloggen vidare, og då går eg berre å sullar i ørs­ka. Hadde store pla­nar om å fornye designet, men dette er no lagt på hylla.

Før det er for seint anbe­falar eg deg å besøk­je sidene mine der eg lis­tar opp av nettstad­er som har fokus på design og skifter,før sida mi forsvinn frå Internett.

Eg må likev­el kome med ein innrøm­melse om at det var kjekt så lenge det varte, og takk for at du var innom nettsi­da mi i ny og ne.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!