Stikkord: brukarvennlegheit

  • Framtida i dine hender

    Eg jobbar støtt og stadig med å forbetre nettsida mi slik at du som lesar og brukar finn fram til det du leitar etter og ynskjer å lese. Eg vil gjerne ha ei tilbakemelding på om eg når målet mitt, eller om det er ting som kanskje kunne vore annleis.