Categories
Grafikk/design Personleg

Framtida i dine hender

Eg job­bar støtt og stadig med å for­be­tre nettsi­da mi slik at du som lesar og brukar finn fram til det du leitar etter og ynskjer å lese. Eg vil gjerne ha ei tilbakemeld­ing på om eg når målet mitt, eller om det er ting som kan­skje kunne vore annleis.