Categories
Automobil Grafikk/design Personleg

Endeleg ein el-bil med stil!

Alle og einkvar kan vel vera einige om at mange av dagens, og forsåvidt tidle­gare utgåver av el-bilar på mark­naden, ikkje akku­rat har den beste designet og fin­ishen som man kan­skje kunne ynskt seg.

Electrified Mini
Biletet er lånt frå Mini Space-nettstaden.

Alle og einkvar kan vel vera einige om at mange av dagens, og forsåvidt tidle­gare utgåver av el-bilar på mark­naden, ikkje akku­rat har den beste designet og fin­ishen som man kan­skje kunne ynskt seg. Då eg i kveld sur­fa på net­tet etter kor­leis eg kan set­je Net­Com i stampe, etter det eg meinar er ein slurvete kun­de­ser­vice, fann eg det eg ALLTID har drøymt om.

På nettsi­da Mini Space — Cre­ative Use of Space kunne eg lese at denne fan­tastiske biltypen (i slekt med vår eigen Mini Jack) no skulle kome i elek­trisk utgåve! Diverre er det kun for det amerikanske folket. Men bur du sør i Kali­for­nia, New York eller i New Jer­sey og sign­er deg opp på denne sida, skal du ikkje sjå vekk i frå at du plut­se­leg sit i ein over nor­malen fin bil dri­ven av ein el-motor.

Om eg gled­er meg til den kjem til Noreg? Jepp! Om eg får råd? Tja… Den som lever får sjå!