Categories
Automobil Grafikk/design Personleg

Endeleg ein el-bil med stil!

Alle og einkvar kan vel vera einige om at mange av dagens, og forsåvidt tidle­gare utgåver av el-bilar på mark­naden, ikkje akku­rat har den beste designet og fin­ishen som man kan­skje kunne ynskt seg.