Knask på ein fredag: Oktober

Anten du likar marsh­mal­lows eller ei ser det ut til at japan­erne klar­er å lage eit heilt TV-show dedik­ert til denne spise­lege greia. Videoen over star­tar denne månadens knask-spalte her på sida mi. Enjoy!

Jobber du i kundeservice?

Då kan du kjenne deg att i mange av sak­ene denne nettsi­da har. «Kun­den har alltid rett» er ein blogg som gir oss eksem­pler på kva rare ting som kjem gjen­nom telefonlinja.

Humor i sikkerhetskontrollen

960x

Er du ein av dei som tør utfor­dre fol­ka i sikker­het­skon­trollen på fly­plassen, ham­n­er du i same grup­per­ing som kun­st­neren Evan Roth. Dag­bladet har pre­sen­tert eit av hans siste stunt som du kan sjå over. Føl­gjer du denne lenk­ja kan du lese meir utfyl­lande om saka.

Skrifter

Er ei stund sidan eg har opplyst folket om nettst­ed­er som omhand­lar skrifter (kjøp/nedlasting/artikler osb.). Her er vert­fall dei ti siste eg har lagt til:

Resten og eldre «skrift­side-funn», kan finnast på sida der mine skrifter er til nedlasting.

Denne månadens nett-funn:

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!