Skostredet

Skostredet

Eg kunne ha skrive om ein vin, ein bil eller kva som helst eigent­leg, men val­gte i dag å fortel­ja om Skostre­det i Bergen. Denne litle smale gata, eller korte om du vil, som ligg i Vågs­bun­nen i Bergen. Denne er spe­siell året rundt, men i før­jul­sti­da byr den på ein stemn­ing du sjel­dan får andre plasser.

Er du seint ute med julegåveinnkjø­pa, eller rett og slett ikkje har lyst å kjøpe noko som kan­skje nokon andre har kjøpt på ein meir kjent butikk, er dette gata du bør besøk­je. Med kles­bu­tikkar som T Michael (design­erklede), Tran­sit (her­rek­lede), Håk­ki (t‑skjorter), Klesskapet (sec­ond­hand), Bar­rio og Boogaloo/Robot (klede/musikk/dingser) skal det myk­je til før du risik­er­er at man får to ting av same sort til jul.

Boogaloo/Robot

Om du ikkje er ute etter noko å dekk­ja til krop­pen med, kan du alltids stikke innom Bod­hi Beat Serviz (musikksjappe/elektronisk musikk), Kamel­one (ting/dingser), Hjem Kjære Hjem (inter­iør­for­ret­ning) eller Frimerke­huset (frimerker/antikviteter/bytte) for dei som måtte ynskje det. Om du kranglar med data­mask­i­nen din, ja då kan dykk dra til Zoex (data sup­port) for å ordne opp i gemyttane…

Ali kurerer gruff…

Capello interiør

Usikker om det er Ali Kaf­fi dei selg på kaf­feane i Skostre­det, men det skal ikkje stå på vari­asjon i både inter­iør og utval når det kjem til kaf­fepausen. Capel­lo har gått for 50-talsstilen og gjen­nom­ført den til det fulle. Søtt+Salt ligg vegg i vegg og er eit mat­sel­skap som for­van­dler butikken deira om til ein intim restau­rant på kvelden. Om 50-talsstilen ikkje pas­sar deg, eller du ikkje lik­er nymotens restau­rant, då kan du stikke til naboen ikkje så langt ned i gata for ein kopp kaf­fi — Skostre­det Kaf­febar.

Østre Skostredet

I enden av Skostre­det finn du ei stikkgate med fleire inter­es­sante rom. Lydgal­leri­et pre­sen­ter­er lyd som utstill­inger i nyop­pret­ta lokaler i denne gata. Vis-a-vis ligg Gal­leri Vox som vis­er varierande utstill­ingar og huser verk­st­ed til 15 kun­st­nere. Fotograf Hanne Sol­heim held også til i denne gata, og kan hjelpe deg med portret­tfo­tografer­ing. Om ikkje dette skulle dekkje ditt behov, kan du la Co Pilot Feber Film (design/kommunikasjon/film) ta hand om både lyd og bilete for å danne den ulti­mate opplevelsen av beveg­elege bileter.

Eigen nettstad

Som Bergens kan­skje kosle­gaste gate, har den jo sjølvsagt også ein eigen nettstad. Her kan du sjå bilete frå gata, lokaler og føl­gje med på arrange­ment som finn stad i desse gatene (Østre Skostredet/Skostredet). I til­legg kan du sjølvsagt lese meir om dei forskjel­lige butikkane og fir­maene som held til her.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

1 comment

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.