Knask på ein fredag: Veke 35

For å få opp humøret, og samstundes få ein innføring i staving, kan du få lov til å sjå videoen ovanfor før du leser vidare på knasket eg har funne fram til deg i dag.

Føler deg klar nok til å delta i ein stave­kon­kur­ranse no? Anyhu, i dag kan eg by på (forutan ordstaving på HØGT plan) dette småknasket:

Bilethandsamingingsprogramvare

Picasa

Om du har massevis med bilete, men ingen form for oversikt over dei i Windows? Då kan Picasa frå Google hjelpe deg! I dette programmet kan du sortere dei etter dato, rotere, fjerne raude auge og utføre mange andre juste­ringer utan å ha eit stort tungt bilet­hand­sa­mings­program som Photoshop på maskinen (sjå skjermskot over). Les denne denne artik­kelen om programmet frå Stijn De Meyer (på engelsk) så skjønner du kva eg snakkar om. Programmet kjem til Mac i løpet av 2008.

Om du kun er ute etter å skalere ned bileta dine for bruk på nett (f.eks til ein blogg), fekk eg eit tips frå ein tidlegare nabo om eit program frå Intellicom som gjorde susen.

Deadline!

I ein hektisk kvardag kan det eine og det andre gå litt galt. The Daily WTF har samla ei lita knippe med ting og tang som kanskje burde ha vore betre korrek­turlest... Legg spesielt merke til den øverste saka, med tanke på «Mother Mary»-iconet og sida som er open i nettle­saren på bildet... Priceless.

Mest sannsynleg har personane som har designa (evt. skrive tinga) i lenkja over også same utgongs­punkt som mannen (eller kvinna?) som har laga denne anima­sjonen. Kvardagen er hard for oss designere...

Dagens lenkjer:

Som seg hør og bør, er det ikkje knask før ein kan visa til andre sider som kan  hjelpa ein vidare i ein ellers travel kvardag. Har i dag tenkt å liste opp eit par norske nettsider der folk er ganske behjel­pelege med det meste, både innan design og anna datateknisk:

God helg!