Categories
Fotografi Personleg

Det litle ekstra

Eg har alltid vore oppteken av born og deira kreative vin­kling til dagleglivet. Det er ikkje mange andre stad­er du kan få så myk­je og vari­ert inspi­rasjon enn net­topp hjå bor­na. Kva om ein lar seg inspirere av kro­mo­som 47?

Categories
Personleg

Ta deg tid

Det nær­mar seg nokre her­lege frida­gar no i pås­ka og vêrmeldin­ga ser ikkje så aller verst ut den heller. Uan­skvett om du endar opp med å ta ferien på fjel­let eller på sjøen, er det vik­tig å ta seg tid. Tid til dei som betyr noko.

Categories
Musikk Personleg

Prompøst

At eg er ein ihuga typografil er ikkje vanske­leg å merke. For dei som kjen­ner meg har eg alltid els­ka å høyre på musikk — nesten uan­skvett kor eg befinn meg. Det ingen har hatt nyss om, er at eg i dag debuter­ar som artist sjølv!

Categories
Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi Video/film

Teknologien for framtida

Er det verke­leg noko der ute som overgår iPad sitt glam­orøst enkle design og Kin­dle si måned­lange bat­ter­ilevetid? Svaret er ja, det gjer det. La meg pre­sen­tere teknolo­gien for framti­da: Boka.

Categories
Artfundige saker Datateknologi Personleg

Nerdete kjærleik

Det nær­mar seg den såkalla «alle hjarters dag» (Valen­tines Day), og ein vert over­lessa av kom­mer­sielt mas om å kjøpe ditt og datt til din kjære. Er du lei raude hjarter og klisjétek­star, er denne sam­lin­ga noko for deg…

Categories
Musikk Personleg

Kva med ein festival i mørket?

Dei fleste fes­ti­valar er for­bun­den med sol, som­mar og utescener. Her på Stord er det fint få fes­ti­valar når sola skin, då tek nem­leg lokalfolket ferie. På vin­ter­stid der­i­mot, rundt 26. feb­ru­ar, vert det liv i leiren!

Categories
Fotografi Personleg

New York, sa du?

Kva gjer du når du har eit bilete du er godt nøgd med, men som berre ligg og sleng på hard­disken, og har lyst på litt spen­ning? Jo, man sender det inn til ein aldri så liten fotokonkur­ranse!

Categories
Datateknologi Grafikk/design Personleg

Kva småverktyg nyttar du?

Alt i ver­da har ein saman­heng. Små ting i kvarda­gen kan utg­jere den store forskjellen. Dette gjeld også for pro­gram­ma du nyt­tar på mask­i­na di. Kva mein­er du er essen­sielt å ha?

Categories
Personleg Skrifter/typografi

God jul til deg frå meg!

Då var dagen komen. Pakkane skal vere plassert under det grøne gli­trande treet, jule­mat­en skal straks putre på kom­fyren og fin­stasen skal straks på. Men aller fyrst: Julegå­va frå meg til deg!

Categories
Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi

Ein ny start — på mange måtar

Eg har lenge lurt på om eg skulle skifte ut designet på bloggen min. Som regel går det myk­je tid på å prøve å finne det rette uttrykket, og som regel går det meste i boss­byt­ta før det har sett dagens lys. Designet du ser no vart eit unnatak på alle måtar. Det vart satt saman i løpet av eit par korte, men effek­tive dagar foran PC-en. Utkast 12 av ver­sjon 10 av the unborn chikken er ein realitet!