Noregs vakraste stad


Utsikt mot Eid­snes på Hal­snøy — Noregs vakraste stad.

Bergene Melk arranger­ar i disse dagar ein konkur­ranse der ein kan sende inn sitt bevis på den vakraste staden i Noreg. Eg er fødd og opp­vak­sen på som­marøya Stord, men fint lite kan gi deg betre feriefølelse og ro enn naboøya Halsnøy.

Der­som du aldri har vore der fysisk, er dette plassen du bør besøk­je i løpet av som­maren. Fol­ka der er også av sin eigen gode rase, og er du først på øya, du innom bakaren — betre bakst skal du leite lenge etter!

Uan­skvett om du besøk­jer øya fysisk eller ikkje, hadde det vore knall om du hadde teke deg tida til å besøk­je den vir­ituelt og stemme staden fram som Noregs vakraste!

På føre­hand kan eg ikkje anna enn å takka!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!