Er reklame ein uting?


father

Reklame­bran­sjen og det dei kjem opp med kan opp­fat­tast som både hardt, irriterande og unød­vendig, men etter mi mein­ing mot­seier eksem­pla som eg kjem med i dag dette ganske kraftig.

Morosame annonser

Pepsi Light

Kreative folk og kreative idear er vik­tige i reklame­bran­sjen. Det vis­es også att i utval­get Web­de­sign­er Depot har pluk­ka ut her.

Det finnes også mange gode TV-reklamer der ute, norske inklud­ert. Norsk Tip­ping sine er jo klas­sikarar å rekne. Under er ein frå Toy­ota. Ikkje den mest morosame, men likev­el eit artig avbrekk i ein ellers kjede­leg reklamepause:

«Mørke» annonser

Ovam: Clean Environment

I til­legg til å pre­sen­tere ei røys med morosame annonser, har også Web­de­sign­er Depot ein artikkel som omfat­tar litt «mørkare» annon­ser­ing. Sjå sjølv!

Kutt røyken

Stop Smoking

Det er vel mange av dei som ynskjer å stumpe røyken for godt, og kam­pan­jane på kor far­leg det er flo­r­erer der ute. Behance Net­work har lagt til ein serie med artige «Stump røyken»-kampanje. Verdt ein kikk!

Klassiske amerikanske annonser

Pepsi Golf

Kan­skje litt overkant av Pep­si-reklame her, men la oss ikkje henge oss opp i småt­ing. Dessu­tan drikk eg aldri Pep­si eller brus generelt… Poenget er at dei ser ut til å kunne lage gode reklamean­non­ser/-plakater på 1950-talet også. Word­Press Are­na har sam­la 50 av dei slik at me kan ver­ta inspir­ert. Om du vil sjå meir 50-tals grafikk/materiell, kan dei også anbe­fale nettst­edet Plan 59.

Å ha trua på reklame…

Stihl: 3 Year Guarantee

I Believe in Adver­tis­ing trur eg har nem­nt for deg før, men det er ei side som er verdt å nemne igjen. Her finn du ein salig sam­ling av gode annonser, TV-reklamer og andre kom­mu­nikasjon­s­mes­sigheitar. Sikkert eit nytt ord det siste der, men hos meg er alt lov.


4 svar til “Er reklame ein uting?”

  1. Meinar slike bil­reklamer er eit lass betre enn der du ser bilane danse gjen­nom gatene (ref. Qashqai/Nissan).
    Gøy når dei gjer det litle ekstra generelt sett!

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: