Categories
Skrifter/typografi

Typografikrafta er fullført

Det kan jo virke ut som om eg er ein fan av Star Wars sidan eg pub­lis­er­ar så myk­je med innhald frå serien. Men det er vel mest for­di det er laga så myk­je typografisk god­teri at det berre opplysast om…

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Video/film

Er reklame ein uting?

Reklame­bran­sjen og det dei kjem opp med kan opp­fat­tast som både hardt, irriterande og unød­vendig, men etter mi mein­ing mot­seier eksem­pla som eg kjem med i dag dette ganske kraftig.

Categories
Artfundige saker Grafikk/design iPhone/mobil

Knask på ein fredag: Oktober

At det ikkje er så myk­je knask på tapetet mitt i dag har ikkje noko med at det vert min­dre og min­dre å vise fram frå net­tet, men heller det at eg ikkje heilt har hatt tid til å sufte på dei store Inter­net­tbøg­jene siste månaden…