Categories
Artfundige saker Grafikk/design iPhone/mobil

Knask på ein fredag: Oktober

At det ikkje er så myk­je knask på tapetet mitt i dag har ikkje noko med at det vert min­dre og min­dre å vise fram frå net­tet, men heller det at eg ikkje heilt har hatt tid til å sufte på dei store Inter­net­tbøg­jene siste månaden…

Angrehalsband

At det ikkje er så myk­je knask på tapetet mitt i dag har ikkje noko med at det vert min­dre og min­dre å vise fram frå net­tet, men heller det at eg ikkje heilt har hatt tid til å sufte på dei store Inter­net­tbøg­jene siste månaden…

Osloposters

Osloposters

Oslo­posters er ein facinerande nettstad som pre­sen­ter­ar ein stor del av alle plakater som henger rundt om kring i Oslo sine gater. Inspir­ert av Jarr Geerligs sin foto­strøm på flickr. Fif­fig! Kjem det ein for Bergen? Eller Stord? Me kan berre vente i spen­ning!

Grafix Studio

Grafix Studio

Anto­nio Riveras driv dette stu­dioet mut­ters aleine, men ser du på hans porte­føl­je kan det virke ut til at han klar­er det alde­les strå­lande! Ein mann med gode kunnska­par innan vevde­sign og illus­trasjon.

atebits

atebits

I til­legg til å sjå bra ut, inneheld nettsi­da til atebits god­sak­er for deg med Mac og iPhone. Du finn blant anna den pop­ulære Twit­ter-app­likasjo­nen Tweet­ie her.

GigPress

GigPress

Gig­Press er no nyleg (29. sep­tem­ber) lansert i utgåve 2.0, og i den anled­ning har Derek Hogue også fått eit feiande flott og nytt design til nettstaden. Gig­Press er eit innstikk til Word­Press som kan nyt­tast som ein hend­ingsover­sikt for både artis­ter og andre organ­isas­jonar. Eg har bidrege med norsk over­set­ting.

På tampen…

Sidan eg i dag pre­sen­ter­er min­i­malt med knask, anbe­falar eg deg å besøke Web­de­sign­er Depot sin over­sikt over 100 nettstad­er med illus­trasjon som hov­udele­ment før du tek helg!