Categories
Artfundige saker Automobil Video/film

Kan glede enkelt forandre mennesker?

Det meinar i alle­fall Volk­swa­gen med sin «Rolighet­ste­orin». Dei har star­ta ein kam­pan­je som går på dette med å foran­dre på folks meiningar og kor­leis det gjer ting ved hjelp av glede. Eller rett og slett for å få folk til å kjøpe deira Blue­Mo­tion-bilar…

Rolighetsteorin

Det meinar i alle­fall Volk­swa­gen med sin «Rolighet­ste­orin». Dei har star­ta ein kam­pan­je som går på dette med å foran­dre på folks meiningar og kor­leis det gjer ting ved hjelp av glede. Eller rett og slett for å få folk til å kjøpe deira Blue­Mo­tion-bilar…

Uan­skvett så er tanken bak ganske god. På nettsi­da som fron­ter kam­pan­jen kan du sjå tre eksem­pler på kor­leis små enkle ting kan utg­jere store forskjeller i folks tankegong. Under ser du kor enkelt det er å få folk til å ta trap­pa istaden for rul­letrap­pa:

Dei har også eit stipent på 25.000 Skr som skal deles ut til den som kjem opp med den beste ideen som kan bevise denne «Rolighet­ste­orin» deira. Kam­pan­jen varar til 15. desem­ber.