Eit bilete seier faktisk meir enn tusen ord

Dave Hill - Adventure

Sidan eg ikkje veit kor­leis eg skal intro­dusere dette inn­legget, over­later eg det til biletet over og fotografane eg i dag pre­sen­ter­er. Dette er flinke folk!

Rodney Smith

Rodney Smith

Rod­ney Smith er ein amerikan­sk fotograf med ein heilt spe­siell stil på bile­ta sine. Eg vil seie den er klas­sisk, avansert enkel og med ein grei dose humor. Mange av bile­ta er lik­som litt «Jaha, er det der mog­leg?». Etter hans midtlivskrise då han var 28 år, ser han kun fil­mar siom er pro­dusert før 1947.

Man­nen har også gjeve ut mengder med bøk­er med meir eller min­dre fotografisk innhald. Den siste har han kalla «The End». Den er trykt opp i kun 100 eksem­plarar og er sign­ert av Rod­ney Smith, og har ein fan­tastisk pris på $750… Tross prisen, er nok boka verdt å ha i bokhyl­la for dei som er inter­essert nok.

Dave Hill

Dave Hill

Nettsi­da til Dave Hill er ein skatt. Man­nen frå San Diego klarte å få meg til å sitte i over ein halv time foran skjer­men for å sjå på hans fan­tastiske bileter (som for det meste er HDR). I til­legg har han lagt ut videoar som vis­er kor­leis han job­bar for å få det uttrykket han ynskjer og kva arbeid som ligg bak mange av bileta.

Om du ikkje får nok av bile­ta og materiel­let som han pre­sen­ter­ar på sida si, då er bloggen hans verdt ein kikk! Betre bileter i ein blogg skal man leite lenge etter. Eg seier berre: LENGE!

Vee Speers

Vee Speers

Fann ikkje så myk­je bilete på aus­tralske Vee Speers si heime­side, men ho har ein serie med bileter av barn som ho kallar for «The Birth­day Par­ty». Man får nesten frys­ningar når man ser på dei, stilen er av typen «lita jente med kjole og håret i flet­ter med eit blikk som kan dreper».

M. Scott Whitson

Scott Whitson

M. Scott With­son har eit «mørkare» uttrykk enn Dave Hill. Hos denne karen finn du bileter med myk­je blod og gang­stere; dei fleste i HDR-kvalitet. Han voks opp i South Jer­sey og Philadel­phia noko som kan­skje kan ha hatt innvirkn­ing på net­topp dette. Gode bileter er det vertfall!

Flickr

Historia Del Tiempo

Flickr bug­nar over av fan­tastiske bileter og dyk­tige fotogra­far. Mia Holte har skrive om nokre av dei som er verdt å få med seg. Enjoy!

Sjekk ellers ut kva bileter eg frå tid til annan legg ut på min Flickr-kon­to her. Ver merk­sam på at dei ikkje held same kvalitet som dei i resten av innlegget…

God helg alle saman!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

2 comments

  1. Dave Hill har “behind the scenes”-videoer av pho­to­shoot­sa — de bør sees! Ganske artig å se hvor­dan slut­tre­sul­tatet blir i forhold til originalbildet/bildene.

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.