Categories
Fotografi Personleg

Eit bilete seier faktisk meir enn tusen ord

Sidan eg ikkje veit kor­leis eg skal intro­dusere dette inn­legget, over­later eg det til biletet over og fotografane eg i dag pre­sen­ter­er. Dette er flinke folk!