Knask på ein fredag: September


Bubba fredag

Ros­er er raude, fiol­er er blå og siste freda­gen denne månaden inneheld mange farg­erike knask så små… Til tross for huskjøp, fly­t­ting og andre udig­i­tale hendin­gar har eg med mil­itær pre­sisjon likev­el klart å sam­le saman litt fredagsknask denne freda­gen også.

Det var eingong…

Inter­nett er tydlegvis ei utøme­leg kjelde til daglege gode visuelle inntrykk, frå tips til kor­leis du kan oppføre deg på arbei­d­splassen til kor­leis du skal ta deg ut på twit­ter. Siste månaden har det ikkje vore noko unnateke:

Ver heidundrandes fantastisk på jobben!

Work Awesome

Om folk syns eg pro­moter­ar Enva­to foran mange andre større «nettsam­funn», kan det stemme. Grun­nen er vel for­di dei pro­duser­er og lanser­er gode og nevenyt­tige nettsider. Denne gang er det nyfødte Work Awe­some som står på plakat­en. Det er rett og slett ei side for dei som ynskjer å vere hei­dun­dran­des fan­tastisk på arbei­d­splassen sin.

Kven meiner gorillaer ikkje kan design?

Incognita Inc

Incog­ni­to Inc er eit reklame­byrå satt saman av fleire kreative frå andre reklame­byrå. Dette for å skaffe deg som kunde den beste kunnskapen til ditt pros­jekt. Litt klipp og lim med den tek­sten der, men dei frontar vert­fall seg sjølv med goril­laer!

Glade surfarar

Happy Webbies

Hap­py Web­bies inneheld ei sam­ling av ned­last­bare skrive­bor­ds­bak­grun­nar av forskjel­lige kreative men­nesker — i teik­ne­serieut­førelse. Det er fir­maet nGen Works som står bak dette, og du kan finne dei att på nettstaden deira. Om du føler du ikkje får nok ut av ein skrive­bor­ds­bak­grunn, har du også valet å bestille t‑skjorter med trykk på også. Fritt fram!

Tre herrar med bart

mo'stash

Mo’s­tash er eit fir­ma beståande av tre her­re­menn som rett og slett har tatt på seg oppgå­va med å lære opp oss van­leg dødelege innan­for fel­tet kom­mu­nikasjon på twit­ter. Verken meir eller mindre!

Fargerik media

MediaFront

Medi­aFront er eit norsk reklame­byrå stasjon­ert i tiger­staden, Oslo, som har ein ganske så fin måte å vise porte­føl­ja på. Dei har sitt hov­u­dom­råde innan kam­pan­jer og vevde­sign, og vis­er porte­føl­ja deretter. Utifrå kva tema og farge pros­jek­ta har skif­tar den farge etter kva vert vist. Snasent!

Litt-av-alt-det-beste-magasinet

The Swish Life

The Swish Life er eit nettma­gasin som dekk­jar over det meste som er i eins livsstil. Det kan vere bil, mote, kun­st, arkitek­tur og dingser — på ein plass. I til­legg til alt dette, er nettstaden ein fryd for augo når det kjem til pre­sen­tasjon og design!

Det virka ut som ein god ide på papiret…

Ironic Sans

Det er ganske ofte gode idéar frå ei idémyldring for­blir på papiret som berre ein god idé, og ikkje kjem ut i virkn­ing. David Fried­man skriv myk­je om lite og lite om myk­je på bloggen sin, primært om ting som fell i akku­rat den kat­e­gorien. Bloggen hans er nam­ng­jeven etter idéen om å lage ei antik­va (serif) skrift kalla for Iron­ic Sans, men som til dags dato har vorten kun ein god idé. Når han ikkje skriv, tek han ein god del fine bilete av men­nesker. Det er verdt å nemne.

Ekstra knask

Det er fredag, og det betyr at den ikkje kan gå hus for­bi utan at eg har eit par ikon­er på lur. I til­legg har eg slengt med litt sym­bol­er og brush­er. Bon Appetit!

Ikoner/symboler

Brusher

Master the Internet

For å føl­gje opp videoen frå førre fredagsknask, kan eg her pre­sen­tere ein opplæringsvideo for dei som ikkje har kjennskap til internettet.

Sånn heilt til slutt…

Til dei som måtte lure på kvi­for eg har brukt Bub­ba som illus­trasjons­bilete på dette inn­legget, så er det berre for­di eg då kunne skrive «mil­itær pre­sisjon» i ingressen. Smalt, men ok.

Until next time: Enjoy!


2 svar til “Knask på ein fredag: September”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: