Konsentrasjon kring søk og typografi


Applikasjoner

Det dukkar stadig opp niftige app­likasjonar på net­tet (ned­last­bare eller online) som gjer kvarda­gen enklare og meir pro­duk­tiv. Spez­i­fy, Con­cen­trate og Type­dia er tre slike app­likasjonar, men på kvar sin unike måte.

Spezify

Spezify

Dette er eigent­leg ein søk­je­mo­tor, men i forhold til f.eks. Google er Spez­i­fy myk­je meir visuell. Resul­ta­ta som dukkar opp etter søk er små snut­tar av infor­masjon i form av ei over­skrift og brødtekst og reine bilet­fil­er. Når du trykker på resul­ta­ta får du infor­masjon om kvar resul­tatet er hen­ta frå og større utgåve av f.eks bileter Spez­i­fy finn.

Concentrate

Concentrate

Con­cen­trate er ein grei liten app­likasjon som skal få deg til å kon­sen­trere deg om arbei­det ditt. Du kan stille den inn til å opne/stenge pro­gram­mer, nettsider eller skifte skrive­bor­ds­bak­grunn utan nem­n­everdig innsats frå di side. Om du har ein lei ten­dens til å gå inn på sider som Face­book, YouTube eller andre sider som ikkje akku­rat får deg til å kon­sen­trere deg om arbei­det, kan du via Con­cen­trate blokkere tilgo­ngen til desse sidene. Om dette i prak­tisk er ein bra greie, eller gag­nar til frus­trasjon er usikkert, men eg meinar at det kan­skje har ein grunnstein som eg mein­er kan funke. Dei av dykk som sit på Win­dows må belage dykk på at kon­sen­trasjo­nen må hal­dast i sjakk manuelt, Con­cen­trate finnes per i dag kun til dei som har ein Mac.

Typekit

Typekit

Type­kit er foreløpig berre tilgjen­ge­leg for reg­istr­erte og inviterte, noko ala måten man får prøvd Spo­ti­fy. Så til poenget. Denne ten­es­ta er genial om du driv med vevde­sign og f.eks. ynskjer ei spe­siell skrift i over­skrifter. Du kan seie at ten­es­ta erstat­tar bileter­stat­snings­d­ingse­bom­sar av typen sIFR og cúfon som begge kan vere litt uhandter­lege, litt knot med å installere og tunge i bruk. For å få Type­kit til å fun­gere trengs kun to lin­jer med kode inn, og litt leit­ing i deira store skrift­bib­liotek. Du får eit min­dre utvalg ved gratis prøve­bruk, men det vert større og større til meir du betalar.

Eg har fem invi­tasjonar om nokre vil ha det, sjølv om eg trur det kan­skje er likegre­itt å berre skrive inn e‑posten sin på sida og vente på at du kan logge deg inn. For meg tok det tre veker.


4 svar til “Konsentrasjon kring søk og typografi”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: