Puss, puss, så får du ein suss!

Huset vårt

Me har som (meir eller min­dre) kjent fått oss hus på Stord, og i den anled­ning har kona mi og eg relansert vår bryl­laup­side til å ver­ta ei side me for­tel om livet der. Det vert nok ei overvekt av oppuss­ing­sop­p­da­teringar no i starten, men om det vert for myk­je av den type ting, kan du alltids lese om bryl­lau­pet og sjå bile­ta frå den store dagen.

I anled­ning relanseringa av nettstaden vår kjem det nok foran­dringar på denne sida også – både når det kjem til det grafiske og innhald. Myk­je å sjå fram til utover hausten og vin­teren altså!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!