Ost og typografi

Typography 29

For dei som er over gjen­nom­snit­tet inter­essert i skrifter er det myk­je spanande å finna i både nye og gam­le typografibøk­er. Desse kostar diverre som oftast litt småpeng i innkjøp. Heldigvis ligg det myk­je tilgjen­ge­leg snacks og typografik­jelder på verdsveven den dag i dag — gratis! I dag har eg pluk­ka ut ei lita hand­full med sak­er som eg har bite meg merke i.

Verdana og Georgia

Verdana og Georgia

Dei fleste (les: typografi­folk) har vel fått med seg at IKEA har skif­ta skrift på deira nye møbelkat­a­log for 2010. Dette vart ikkje godt mot­teke, men no ser det ut til, i føl­gje same nettstad, ut til at dei kan­skje ikkje tråk­ka så myk­je i salat­en likev­el. Me kan no lese at dei «nettsikre» skriftene Ver­dana og Geor­gia skal få ein ansik­t­sløft­ing i 2010 for å tilpas­sa seg print- og trykkmarkedet. Artigt!

Typedia

Typedia

Du kan trygt seie at Type­dia er typografiens Wikipedia. På denne nettstaden kan du søke etter og legge til infor­masjon om skrifter, få eit føre­hands­b­likk på kor­leis dei forskjel­lige teik­na i skrif­ta ser ut,  finne ut kor du kan få tak i den spe­si­fikke skrif­ta og lese om dei forskjel­lige des­ig­narane som står bak dei. Eg har teke meg den fri­hei­ta å leg­gje meg sjølv til på ten­es­ta, og håpar fleire norske vil gjere det same!

The Typeface Identification

TypeID

Om du ser ein snasen plakat eller ein vegg med sir­leg typografi og ynskjer å få vite kva skrift­type som er brukt? Ja, då er det berre å flekke opp kam­er­aet ditt, laste opp biletet til grup­pa The Type­face Iden­ti­fi­ca­tion på Flickr og spør medlem­mane der.

Ost eller skrift?

Cheese or Font

Er du mett og inter­essert i typografi, eller berre inter­essert i ost? Føler du at du er inklud­ert i ei av dei to grup­pene har eg funne det per­fek­te spelet for dykk! Cheese of Font er ska­parver­ket til Tony Gam­bone og er rett og slett eit spel der du skal vur­dere om nam­net som kjem opp er nam­net på ein ost eller ein skrift­type. Bon Appetit!

Typeorganism

Typeorganism

Denne nettstaden er verdt å få med seg! Sida inneheld ein serie av kom­mu­nikasjon­seksper­i­ment med typografi i spis­sen. Det er eigent­leg ikkje noko meir å seie enn at du må inn og sjå sjølv.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!