Stikkord: Wikipedia

  • Ost og typografi

    For dei som er over gjennomsnittet interessert i skrifter er det mykje spanande å finna i både nye og gamle typografibøker. Desse kostar diverre som oftast litt småpeng i innkjøp. Heldigvis ligg det mykje tilgjengeleg snacks og typografikjelder på verdsveven den dag i dag - gratis! I dag har eg plukka ut ei lita handfull med saker som eg har bite meg merke i.

  • Kva betyr eigentleg namnet?

    Har du nokongong lurt på kvifor Firefox har fått det namnet det har? Eller kvifor Apple kalla musikkspelaren sin for nettopp iPod og ikkje f.eks. TuneyTune?