Stikkord: The Typeface Identification

  • Ost og typografi

    For dei som er over gjennomsnittet interessert i skrifter er det mykje spanande å finna i både nye og gamle typografibøker. Desse kostar diverre som oftast litt småpeng i innkjøp. Heldigvis ligg det mykje tilgjengeleg snacks og typografikjelder på verdsveven den dag i dag - gratis! I dag har eg plukka ut ei lita handfull med saker som eg har bite meg merke i.