Categories
Artfundige saker Fotografi Grafikk/design Skrifter/typografi

Knask på ein fredag: April

Pås­ka er over, sola byr­ja å varme og grill­stemninga er på sti­gande kurs. Sjølv om april på langt nær er over, kan det diskuterast om eg ikkje burde ha pub­lis­ert dette inn­legget neste fredag. Men kalen­deren seier at dette var den siste freda­gen denne månaden…

Google Earth
Hel­mut Smits sitt bidrag til ein daud pix­el på Google Earth.

Pås­ka er over, sola byr­ja å varme og grill­stemninga er på sti­gande kurs. Sjølv om april på langt nær er over, kan det diskuterast om eg ikkje burde ha pub­lis­ert dette inn­legget neste fredag. Men kalen­deren seier at dette var den siste freda­gen denne månaden…

Daud pixel on Google Earth

Hel­mut Smits fekk den geniale ideen om å lage ein daud pix­el på Google Earth. Han brente likegodt ein 82 cm² flekk på bakken, etter­som det utg­jer den daude pix­e­len frå 1 km høgde i pro­gram­met…

Månadens vevdesignknask

Treng du inspirasjon til visittkort?

Leschinski Design

The Design Cubi­cle pre­sen­ter­ar på denne sida eit knippe på 50 visit­tko­rt frå like mange designer­ar til inspi­rasjon og sjåar­glede.

Ikoner/skrifter/brusher/vektor

Fuck Helvetica

Beklager sterk ord­bruk, men det var eit så fan­tastisk bilete at eg tok meg fri­hei­ta. Du kan kjøpe t‑skjorter med påtrykket hos Spread­shirt. No over til vårt ordinære og meir barn­even­lege pro­gram: