Categories
Skrifter/typografi

Bokstav-klanen

Sida til kla­nen eg skal pre­sen­tere eit utdrag frå i dag er ganske hyg­gje­leg. Dette er ein blogg med rikt typografisk innhald, med hov­ud­fokus på å framheve fol­ka bak bok­sta­vane — dei som gjer seg flid med det enkelte teikn.

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Svolten på ei original skrift?

Om du er det, ja, då treng du ikkje leite vidare. Det er tys­dag, ein dag som er fylt til ran­den av arbei­d­soppgåver og det er vel pas­sande å pre­sen­tere ei skrift med skikke­leg kjøtt på beina!

Categories
Skrifter/typografi

Møt Rosetta

Eg skreiv for nokre dagar sidan om ei skrift som var spe­sial­la­ga for per­son­ar med dyslek­si. Innan­for typografien her i «vesten» er det kan­skje ikkje mange som kjen­ner til skrift­pro­dusen­tar som spe­sialis­er­er seg i å lage til ei skrift som fun­gere fleire språk. Det er på tide å møte Roset­ta.

Categories
Skrifter/typografi

Eit typografisk paradis

Eg er av typen som ser på kor­leis eit mag­a­sin eller ei bok er satt opp før eg star­tar om att for å lese innhald. Eit mag­a­sin eg gjerne skulle hatt kloa i for typografien sin del, er num­meret eg skal vise glimt frå til deg i dag.

Categories
Skrifter/typografi

Strekker seg litt lengre

Gre­it nok at skriftene ein har på data­mask­i­na er vek­toris­erte og dermed kan pumpast opp i uen­de­leg stor­leik, men har du nokon gong sett ei skrift som fysisk sett strekker seg litt lengre? Ikkje? Då skal du få sjå det i luka for dagen!

Categories
Skrifter/typografi

Gratis skrift: Weston

Me er åtte dagar ut i julemå­naden, og eg føler det kan­skje er på tide å gi deg noko kjekt og gratis i julekalen­deren. Difor skal du i dag få ei feiande flott skrift i gåve!

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Skrift for dyslektikarar

Eg lova deg gratis skrifter i julekalen­deren innlei­ingsvis, men eg må halde deg på pinebenken litt til. I staden skal eg i dag vise deg eit gjen­nom­brot når det gjeld tilgjenge og leselyst hjå dyslek­tikarar. Opne luka for dagen og sjå sjølv!

Categories
Artfundige saker Datateknologi Skrifter/typografi

Teikn eit teikn

Eg rek­nar med du stadig vekk sit og klør deg i hov­udet og gjerne hatt uni­code-koden for diverse teikn. I dag kan eg i såfall dele noko som kan glede kvar ein nerdete sjel der ute — i alle fall om du kan teikne teiknet…

Categories
Skrifter/typografi

Lær deg alfabetet

Deter mange skrifter der ute. Kan­skje alt­for mange. Men om du sat­te opp eit alfa­bet for kvar skrift, kan trøyste deg med at det finne­sein god del fleire forskjel­lige bok­stavar. Bak luka for dagen kan eg vise deg ein blogg som har teke dette litt vidare!