Stikkord: julekalender

 • Bokstav-klanen

  Sida til klanen eg skal presentere eit utdrag frå i dag er ganske hyggjeleg. Dette er ein blogg med rikt typografisk innhald, med hovudfokus på å framheve folka bak bokstavane — dei som gjer seg flid med det enkelte teikn.

 • Svolten på ei original skrift?

  Om du er det, ja, då treng du ikkje leite vidare. Det er tysdag, ein dag som er fylt til randen av arbeidsoppgåver og det er vel passande å presentere ei skrift med skikkeleg kjøtt på beina!

 • Møt Rosetta

  Eg skreiv for nokre dagar sidan om ei skrift som var spesiallaga for personar med dysleksi. Innanfor typografien her i «vesten» er det kanskje ikkje mange som kjenner til skriftprodusentar som spesialiserer seg i å lage til ei skrift som fungere fleire språk. Det er på tide å møte Rosetta.

 • Eit typografisk paradis

  Eg er av typen som ser på korleis eit magasin eller ei bok er satt opp før eg startar om att for å lese innhald. Eit magasin eg gjerne skulle hatt kloa i for typografien sin del, er nummeret eg skal vise glimt frå til deg i dag.

 • Strekker seg litt lengre

  Greit nok at skriftene ein har på datamaskina er vektoriserte og dermed kan pumpast opp i uendeleg storleik, men har du nokon gong sett ei skrift som fysisk sett strekker seg litt lengre? Ikkje? Då skal du få sjå det i luka for dagen!

 • Gratis skrift: Weston

  Me er åtte dagar ut i julemånaden, og eg føler det kanskje er på tide å gi deg noko kjekt og gratis i julekalenderen. Difor skal du i dag få ei feiande flott skrift i gåve!

 • Skrift for dyslektikarar

  Eg lova deg gratis skrifter i julekalenderen innleiingsvis, men eg må halde deg på pinebenken litt til. I staden skal eg i dag vise deg eit gjennombrot når det gjeld tilgjenge og leselyst hjå dyslektikarar. Opne luka for dagen og sjå sjølv!

 • Teikn eit teikn

  Eg reknar med du stadig vekk sit og klør deg i hovudet og gjerne hatt unicode-koden for diverse teikn. I dag kan eg i såfall dele noko som kan glede kvar ein nerdete sjel der ute — i alle fall om du kan teikne teiknet...

 • Lær deg alfabetet

  Deter mange skrifter der ute. Kanskje altfor mange. Men om du satte opp eit alfabet for kvar skrift, kan trøyste deg med at det finnesein god del fleire forskjellige bokstavar. Bak luka for dagen kan eg vise deg ein blogg som har teke dette litt vidare!