Categories
Datateknologi Fotografi Musikk Personleg

Gurglekokogerio? Ed?

Ikkje enkelt å kom­ma på ein dekk­jande tit­tel på innholde i dagens inn­legg, så eg put­ta på det første og raraste eg kom på…

Categories
Fotografi Grafikk/design Personleg

Morgonstemning har gull i munn

Som alle andre norske ung­dom­mar, stod eg i går opp über tid­leg, nærare bestemt klok­ka 07.24. Tok på meg godt med klede (det var fint med utru­leg kaldt ute), put­ta øyre­plug­gane frå iPo­den inn i øyro, flek­ka med meg EOS’en min, og van­dra til bussen. Vel framme i sen­trum gjekk eg rundt og fan­ga inn den folke­tomme byen via lin­sa på kam­er­aet. Resul­tatet av mi ferd kan sjåast over eller i fotoal­bumet (trykk deretter på biletet for å sjå fleire…) mitt. Enjoy.

Categories
Grafikk/design

Seigheit er ein, eh, artig ting

Det tok litt tid, men etter at bloggen min rauk til honen tidle­gare i haust, så forsvant det meste av bile­ta som låg på sida mi. Fotoal­bumet har vore inn og ut av sjukesto­va, men eg kan rap­portere at den er på betrin­gens veg, og vil ver­ta utskriv­en om kun kort tid.

Categories
Fotografi Grafikk/design Personleg

Ein liten oppdatering

Då har eg tatt ein liten jus­ter­ing på designet mitt igjen. Dette var strengt tatt ikkje nød­vendig, men hadde lyst å min­i­malis­ere ting litt, sam­tidig som eg fekk alt inn i eit pub­lis­er­ingssys­tem.

Categories
Fotografi Grafikk/design Personleg

Canon EOS 350D

Då var innkjøpet av mitt nye leketøy, Canon EOS 350D, i boks. Pla­nen var jo å spare dim­mepen­gane lengs mulig, men eg kunne berre ikkje dy meg. Fotoin­t­er­es­sa blei for over­hen­gande, og alt som hjalp då, var eitt god tilbud på speil­re­flek­skam­er­aet. Har knip­sa eitt par bilete med det allereie, og kan seie meg nøgd foreløpig. Dog, eg har myk­je att å læra.

Categories
Personleg

Ein liten månad igjen

Då er det kun eit par vek­er igjen til eg igjen er ein fri og siv­il mann igjen. Etter snart 12 måned­er med unyt­tig slit og slavear­beid, er det igjen på tide å set­je seg ned foran skjer­men og tjene nor­mal lønn igjen! Men først går turen til Sval­bard med fre­gat­ten.

Categories
Fotografi Personleg

Nye bilete i fotoalbumet

I dag har eg justert fotoal­bumet slik at det ser litt meir nor­malt ut, og slik at det skal vere enklare å nav­igere rundt i. Eg har også fik­sa på menyen øverst på sida slik at det skal vere enklare å fak­tisk komme fram til fotoal­bumet :)

Categories
Fotografi Personleg

Nye bilete i albumet

Har atter ein gong kome meg heim att frå tokt med KNM Narvik. Denne gan­gen seilte me ruta som alle hur­tigrutene seil­er til daglig, nem­leg frå Bergen til Kirkenes. Det var ein used­van­leg vakker tur.