Categories
Musikk

Tonar på ein måndag: Juni

Det er straks som­mar og med denne årsti­da kjem det ofte musikalske tonar i lufta kring oss; I parken, på stran­da eller frå dei top­plause bilane på veg­en. Eg føler det då er på tide å starte ei ny spalte her på bruket: Musikalske tonar på ein måndag!

Kvar andre måndag (eller tred­je som det vert i dag) i månadane som føl­gjer vil eg pre­sen­tere ti låtar eg håpar kan vere til inspi­rasjon i det daglege arbei­det, jogge­turen eller til som­mar­festen. Eg har lagt den til i Spo­ti­fy for­di eg hadde det for han­da. Om du ikkje har pro­gram­met, last det ned gratis her, eller bla deg gjerne gjen­nom san­gane i bok­sen under og last ned i din favorit­tavspelar:

Der­som du har Spo­ti­fy kan du også opne spelelista her.

Har du nokre låtar inspirasjon?

Om du har det, vil eg gjerne høyre dei, og aller helst kan du putte dei i bloggen si eiga speleliste i Spo­ti­fy som du kan sjå og høyre ved å klikke her!