Knask på ein fredag: April


«Kom mai du skjønne milde, gjør sko­gen a‑atter grønn» vert det snart sunge. Men før kalen­deren skal vise at det er mai, må me fyrst gjere oss fer­di­ge med alt knas­ket som duk­ka opp i pås­keegg og på net­tet i april. Eventuelt kan du kjøpe ein blomst til den du elsker og ein til kona di, eller sende inn sjølvmeldin­ga. Valet er ditt.

NoPattern

Man­nen bak NoPat­tern, 25-årin­gen Chuck Ander­son, er glad i far­gar – veldig glad i far­gar. Du ser ein gjen­nomgåande bruk av alle reg­n­bo­gens far­gar i arbei­det hans, strukke frå pakn­ings­de­signet til oper­a­tivsys­temet Win­dows 7 til årsrap­por­tar for Anti-Defama­tion League. Andre klien­tar han har på si liste er blant anna Adi­das, Google, Pep­si og Vans. Ein ganske så kreativ ung mann me har her altså!

Walter Design

Ole Chris­t­ian Store­sund hadde lenge si fart­stid i Knud­sen Grafisk før han no har star­ta sitt eige design­stu­dio: Wal­ter Design. Han er ein gamal kjen­ning av meg frå mi tid i Bergen, og eg kan bekrefte at denne karen er ein kreativ fyr! Det er ikkje utan grunn at han blant anna i 2004 vant  NM i grafisk design for lær­linger og unge faglærte.

Function

Denne har eg fak­tisk nem­nt før, men etter­som det er gått to kreative år sidan sist er det kan­skje gre­itt å nemne dei igjen. Func­tion job­bar for fyrstein­ntrykket i deira pros­jek­ter, og for at den gode opplevin­ga ved­var­er. Dette er flinke folk som blant anna lagar temaer til CMS og ikon­er i mas­se­vis. Verdt ein kikk? Jepp!

Heavy Eyes

Joe Burke, Jamie McDon­ald og Tom Brown­ing er tre menn som lik­er fine ting og elsker å vise det. Dette vert gjen­spegla på nettstaden deira Heavy Eyes. Her pre­sen­ter­er dei ein heil del bra for oss frå design­ver­de­nen, både frå trykk og utstilt kun­st til meir dig­i­tale. Snad­der? Jepp.

Tobias Sahlin

Eg stjel­er eit uttrykk frå ein av mine gode ven­er for å definere denne porte­føl­ja: Gukkå! Tobias Sahlin kjem frå Sverige. Som kjent er dei svenske jentene/damene rel­a­tivt fine. Eg skal ikkje meine noko sær­leg om utsjå­naden til denne karen, men det han lagar er ganske så lækkert å sjå på. Det verkar som dei fleste som går og har gått på den svenske skulen Hyper Island er, ja, rett og slett hyperkreative…

Kva skjer i kulissane?

Har du nokon gong lurt på kva som kan­skje har vore tanken bak, eller kva som dukkar opp i hov­udet på ein illus­tratør når han besøk­er ein gitt nettstad? Om du ikkje stop­par å lure etter å ha sett bloggen til Ricar­do Gimenes, Behind the web­sites, ynskjer eg deg lykke til vidare i jak­ta på betre sider som kan illus­trere temaet…

Uspesifisert

Denne sida kan gje deg frys­ningar på meir enn ein måte! For det fyrste er det ei kam­pan­je­side frå Amnesty Inter­na­tion­al for å stoppe for­føl­gelse, tor­tur og andre brudd på men­neskerettighei­tane. For det andre tek du verke­leg del i han­dlin­ga om du vel­ger å skrive inn namn og num­mer når du entrar sida. I say no more…

Ikoner/brusher

Korleis printe frå ein iPad?

Til slutt kan eg avs­løre eit killer-tips for dykk som måtte ha utfor­dringar med å skrive ut frå iPad. Kven snakka om framskritt?


Eitt svar til “Knask på ein fredag: April”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: