Det lyser i stille grender?

Etter det eg hugsar, er det lenge sidan eg sist er i slik julestemn­ing som no, og «såpass lenge» før julaf­ta. Det kan ha med julelysa rundt omkring å gjere, med jule­han­de­len, jule­bor­da — ja, det kan vera så myk­je. Men det må nok vera det at me i år er to som føre­bur jula med julekalen­der og at det er komen julepynt i heimen. Jule­treet hos meg ute­blir nok i år, sidan me skal reise vekk heile juleve­ka, og lenger.

Men any­hu. Men som du kan sjå på videoen over, er det nok nokon som gjer meir ut av jula enn berre dette med å set­je opp julest­jer­na i vin­dau­ga og put­ter litt lys på busken utan­for huset. Enjoy!

PS: Om eg ikkje kjem opp med noko meir å skri­va om før jula set inn for fulle skåler med julekak­er, får de alle ha ei fan­tastisk julefeiring!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!