Takk for innsatsen, Siemens

Apple iPhone 3G

Etter sju trufaste år og minst like mange variantar av Siemens sine fantas­tiske mobil­te­le­fonar, er no ein æra over. Det har teke nesten fire år før min fantas­tiske S65 måtte gje tapt for ein aldri så lita overmakt kalla Apple iPhone. Dog, sjansen hadde vore større for at eg hadde behold den om Siemens Mobile hadde vurdert å fikse ubety­delege småbugs og gje mobilen min ei aldri så lita mp3-støtte. Men det vart jo vanskeleg i og med at BenQ slo Siemens Mobile konkurs.

Kva er galt?

Men tru ikkje at eg her skal rose iPhone opp i skyene, for det er umogleg på noverande tidspunkt. Berre sjå på denne lista over ting som burde vore fiksa/​gjeve støtte for før første lansering av telefonen i fjor:

 • Manglande klipp og lim funksjon
 • Fullverdig blåtann (støtte for filover­føring osb.)
 • Ringetoner frå eigne filer (utan å gå unødvendige vegar)
 • Moglegheita for å setje inn fleire enn eitt bilete om gongen
 • Treig telefon/​adressebok
 • Manglande støtte for MMS (ikkje noko savn hos meg)
 • Ikkje mogleg å opprette nye kalendere på telefonen

Er den verdt å kjøpe?

Tross alt dette er det jo også mange pluss som bør nemnast. Dette er absolutt noko å tenkje på om du er glad i følgjande:

 • Flott bilde­frem­viser med multi­touch
 • Intuitivt opera­tiv­system
 • Musikkavspillar i toppsjiktet
 • Synkronisering av kontakter/​mail/​musikk/​kalender
 • Støtte for MANGE appli­ka­sjoner
 • Genial meldings­visning
 • GPS med kart, hybrid­visning med meir...

Om man er så optimistisk som meg, så vert vel dei fleste hulla fylt i etter­kvart, men kva kan me eigentleg forventa av ei datamaskin som nett har fått mogleg­heita til å sende meldingar og ringjast med?

Gøy å endeleg å fått tak i denne dingsen er det uansett!