Fokus på fotografi


For å fange eit godt motiv må du anten vere vak­en og tolmodig, eller som meg; rett og slett ha ein god porsjon flaks. Uan­skvett er det mange uttrykks­fulle bileter der ute, og i dag pre­sen­ter­ar eg eit knippe inspi­rasjon­skjelder til deg:

Kjære fotograf

I til­legg til sider som vis­er fleire mek­tige menn som ser på ting er Dear Pho­to­graph eit friskt pust med ein fin tanke og idé i ryggen: Ta eit bilete i noti­da av eit bilete frå for­ti­da. Kan­skje du også har noko å bidra med?

Fotohistorie i RGB

Ole Mar­tin Kris­tiansen er ein sabla dyk­tig grafisk design­er som driv med myk­je spen­nande. Han pub­lis­er­ar, etter mi mein­ing, ein av dei beste foto­blog­gane på net­tet. I til­legg til å ha eit orig­inalt namn, har bile­ta han pre­sen­ter­ar fine far­gar (når dei ikkje er i svart og kvitt, sjølvsagt), fine motiv, syl­skarp fokus og ikkje minst ei his­to­rie å fortel­ja. Dette gjer gjer det til ei sann glede å bla gjen­nom dei!

Tidsintervallfotografering

Eg har sjølv nyt­ta denne teknikken myk­je i mine små snut­tar frå oppussin­ga av huset vårt. Chris-Håvard Berge har der­i­mot teke det nokre steg vidare og sam­stun­des fork­lart til punkt og prikke kor­leis du sjølv kan lage fan­tastiske videoar ved hjelp av tidsin­ter­vall­fo­tografer­ing (time-lapse om du ikkje likar nye norske ord). Sjekk ein av hans snut­tar av Bergen under:

Å ta det litt lengre

Til slutt vil eg berre dele ein kort video med nokre entu­si­astiske fotogra­far som kan­skje drar utsag­net «shoot a pic­ture» litt lengre enn den van­lege man­nen i gata. Du veit, han med kompaktkameraet…

Skyt fyrst, fokuser etterpå

Er du ein av dei som trur du har fan­ga det ulti­mate motivet med per­fekt lys­set­ting og fan­tastiske far­gar, men som vis­er seg å ha heilt feil fokus­punkt? Då kan du glede deg over nyvin­ninga Lytro har pre­sen­tert: Fotografer fyrst, still fokus­punk­tet i etterkant. Det hjelper kan­skje lite på bileter du allereie har teke, men framti­da ser lys ut i alle fall!

Test sjølv ved å klikke der du vil ha fokus­punk­tet i biletet under, eller sjekk ut bilet­gal­leri­et deira her.

Tid for leik!

Ta med deg kam­er­aet ditt og leik med motiv og far­gar! Har du også nokre sider med bileter å anbe­fale, eller blinkskot du vil vise? Legg att nokre ord i kom­men­tar­felt under. Ha ei ellers god helg!


3 svar til “Fokus på fotografi”

  1. […] vårt vik­ti­gaste bindemid­del til framti­da, er det ei his­to­rie som har sett seg fast i hjar­ta mitt. Audun Lade Sæther har delt ei his­to­rie han fekk inn på e‑post, som vis­er litt, om ikkje veldig godt, kva ret­ning ver­da er på veg i dag. […]

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: