Categories
Automobil Personleg

Ta deg tid, pt. 2

Det er snart feri­etid og ein god del av oss skal ut på veg­en og nytte bilen til feries­målet. Der­som ikkje tårene pit­lar fram etter å ha lese saka bør du tenkje over køyre­vanane dine.

Ja, eg veit eg nem­n­er at det er feri­etid i omtrent alle mine siste inn­legg, men fak­ta er fak­ta, og i sam­band med dette er det myk­je vik­tig som må seiast. Eg har tidle­gare skrive om å ta deg tid. Det vere seg til bor­na dine, kjæras­ten din, eller rett og slett på veg­en. I dag kom eg over eit inn­legg skriv­en av ein sven­sk sport­sjour­nal­ist, som fekk fram både sin­net og tåra innerst i kro­ken av augo mine. Fredrik Back­man har skrive eit av dei beste blog­ginn­leg­ga eg har lest sidan Audun Lade Sæther pre­sen­terte si his­to­rie om tid, pen­gar og born.

Ha ei fortr­e­f­fe­leg helg, og køyr varsamt i ferien!