Knask på ein fredag: Juni

Dagane går og anten du vel å kjøpe bruk­te kyr eller ikkje, er som­maren og agurk­ti­da rett rundt hjør­na. Eg likar agurkar som knask, men sidan ikkje alle lik­er det gir eg deg denne mik­sen av dig­i­talt knask i stedet: Det er fredag!

Mjølk er godt!

Eit glas mjølk kan vere for­friskande til ei fer­sk skive med skinke og salat. Orsak om biletet over var for frekt, men det er jo fredag, er det ikkje? I det siste har det også duk­ka opp ein del design som er kraftig inspir­ert av drik­ka, og som fan­gar inter­es­sa di. Nettstaden Abduzee­do har sam­la nokre for å glede augo våre. Einaste som manglar no er vel ein pakke med Oreo…

CitID – gje namnet på byen din eit ansikt!

Dette er eit pros­jekt som går på å syn­leg­gjere kjente og ukjente byar ved hjelp av eit eige skrift­snitt eller uttrykk.

Ever heard of Tegu­ci­cal­pa? How about Sandnes or Brunswick? Prob­a­bly not.

Du er invitert til å sende inn ditt forslag, og kan­skje du kan ende opp i boka dei plan­legg å gje ut? Stikk innom og legg att «fin­ger­avtrykket» til din by!

Levande design

Bileter seier meir enn ord, og difor mein­er eg det er nok å berre linke til denne fan­tastiske nettstaden  frå Asif R. Naqvi til alle kreative sje­lar der ute: Liv­ing Design

Maksimere, maksimere…

Mak­simer har halde på ei stund (tidle­gare under nam­net b‑found) med å mak­simere nettst­ed­er, men har ikkje før no klart å sta­ble ei eige side på beina. Reint, ryd­dig og fint å sjå på. Mak­si­mal glede!

Ikoner, ikoner og atter ikoner…

Mash­able har sam­la ei liste med dei ti beste, eller vakraste om du vil, min­i­mal­is­tiske ikon­set­ta du kan finne på net­tet i dag.

Ingen typografi, herr Kvalheim?

Nei, stem­mer det. Eg har ikkje teke noko om typografi med i dagens spalte, men ikkje fortvil! Eg held på å skrive eit lengre inn­legg som omhand­lar mitt favorit­temne. Den som ven­ter litt til, får sjå!

God helg, lesarar!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!