Strukturert til fingerspissane!

Alle treng litt struk­tur i livet sitt innimel­lom, og er du design­er kan det vere lurt å gjere det i den dig­i­tale kvarda­gen også. Det finst utal­lige sys­te­mer på kor­leis dette kan løysast best, men eg har sam­la nokre «hjelpe­sen­tralar» under som eg nyt­tar meg av når eg skal designe ei nettside.

Sjefen over alle sjefar

Eigent­leg hadde eg ikkje treng å nemne noko meir etter denne. The Grid Sys­tem er rett og slett sje­fen over alle sje­far når det kjem til grid-baserte løysin­gar. På nettstaden kan du finne alt av sys­te­mer, artik­lar, veiledningar/maler og annan rel­e­vant inspi­rasjon til å putte saman den ulti­mate nettstad. Struk­turmes­sig vertfall.

Kolonne meg der, kolonne meg her…

I mitt neste design (når det enn klarar å kome vekk frå skiss­es­tadi­et) er det prin­sip­pet til 960 Grid Sys­tem eg kjem til å nyt­ta mest. Med dette kan du set­je opp designet ditt til å føl­gje ein mal på 12, 16 eller 24 (takkar Joachim Mol­und for påmin­ning om den siste der) kolon­ner i ei brei­d­de på 960 pik­sler — ei brei­d­de som dei fleste skjer­mar i dag skal kunne vise. På nettstaden kan du også laste ned maler til bruk i blant anna InDe­sign, Illus­tra­tor, GIMP og Photoshop.

Grunnprinsippieltaktig-ish

Base­line CSS gir deg eit utgongspunkt i koda CSS og HTML slik at du kan bygge opp nettsi­da di med ein god grunnstein. Det vert lagt vekt på  kode, design og typografi i denne.

Alt du treng vite om rutenettsystem

Mark Boul­ton har ein serie med tips og triks for kor­leis du kan lage deg dine eigne sys­te­mer å bruke i dine design. Han tek for seg alt frå byr­jin­ga til den store finalen der du får sett det i prak­sis. Primært er det for det tryk­te media, men vil tru at grun­nprin­sip­pet fun­ger­er likegodt i design på nett.

Er tekst vanskeleg?

Om du er av typen som heller ser på illus­tasjo­nane og bile­ta i mag­a­sin, eller elskar å lese teik­ne­se­ri­ar, er denne av Brad Col­bow noko for deg. Den fork­larar enkelt kor­leis enkle jus­teringar kan gjere eit design myk­je meir delikat.

Rutenett over alt!

Om du ikkje har fått nok av ovan­nem­nte sider og rutesys­tem er det fort­satt håp! Slam­mer er ein app­likasjon til Mac OS X (Snow Leop­ard) som gir deg moglegheit til å legge eit rutenett akku­rat der du måtte ynskje. I til­legg kan du bruke det som måle­bånd, skjer­mdump-takar og forstørrelsesglas.

For mykje faste oppsett?

Om du er lei av faste oppsett og klar for meir fly­tande føde innan­for temaet vil eg anbe­fale deg å besøk­je bloggen til Anders-Mey­er Eldøy. Han har nett har pub­lis­ert ein artikkel som tek for seg fly­tande grids.

Nyt­tar du nokre av dei ovanståande sys­tema når du designer?

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

7 comments

  1. Kjekt å høyre! Alltid gre­itt at det eg pub­lis­er­er vert godt mot­tatt. Denne artikke­len stod på «teikne­bret­tet» i to månad­er før eg fekk fin­geren ut og fullførst skri­b­le­ria om emnet. Eg har hatt andre analoge ting eg måtte «struk­turere» først…

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.