Strukturert til fingerspissane!


Alle treng litt struk­tur i livet sitt innimel­lom, og er du design­er kan det vere lurt å gjere det i den dig­i­tale kvarda­gen også. Det finst utal­lige sys­te­mer på kor­leis dette kan løysast best, men eg har sam­la nokre «hjelpe­sen­tralar» under som eg nyt­tar meg av når eg skal designe ei nettside.

Sjefen over alle sjefar

Eigent­leg hadde eg ikkje treng å nemne noko meir etter denne. The Grid Sys­tem er rett og slett sje­fen over alle sje­far når det kjem til grid-baserte løysin­gar. På nettstaden kan du finne alt av sys­te­mer, artik­lar, veiledningar/maler og annan rel­e­vant inspi­rasjon til å putte saman den ulti­mate nettstad. Struk­turmes­sig vertfall.

Kolonne meg der, kolonne meg her…

I mitt neste design (når det enn klarar å kome vekk frå skiss­es­tadi­et) er det prin­sip­pet til 960 Grid Sys­tem eg kjem til å nyt­ta mest. Med dette kan du set­je opp designet ditt til å føl­gje ein mal på 12, 16 eller 24 (takkar Joachim Mol­und for påmin­ning om den siste der) kolon­ner i ei brei­d­de på 960 pik­sler — ei brei­d­de som dei fleste skjer­mar i dag skal kunne vise. På nettstaden kan du også laste ned maler til bruk i blant anna InDe­sign, Illus­tra­tor, GIMP og Photoshop.

Grunnprinsippieltaktig-ish

Base­line CSS gir deg eit utgongspunkt i koda CSS og HTML slik at du kan bygge opp nettsi­da di med ein god grunnstein. Det vert lagt vekt på  kode, design og typografi i denne.

Alt du treng vite om rutenettsystem

Mark Boul­ton har ein serie med tips og triks for kor­leis du kan lage deg dine eigne sys­te­mer å bruke i dine design. Han tek for seg alt frå byr­jin­ga til den store finalen der du får sett det i prak­sis. Primært er det for det tryk­te media, men vil tru at grun­nprin­sip­pet fun­ger­er likegodt i design på nett.

Er tekst vanskeleg?

Om du er av typen som heller ser på illus­tasjo­nane og bile­ta i mag­a­sin, eller elskar å lese teik­ne­se­ri­ar, er denne av Brad Col­bow noko for deg. Den fork­larar enkelt kor­leis enkle jus­teringar kan gjere eit design myk­je meir delikat.

Rutenett over alt!

Om du ikkje har fått nok av ovan­nem­nte sider og rutesys­tem er det fort­satt håp! Slam­mer er ein app­likasjon til Mac OS X (Snow Leop­ard) som gir deg moglegheit til å legge eit rutenett akku­rat der du måtte ynskje. I til­legg kan du bruke det som måle­bånd, skjer­mdump-takar og forstørrelsesglas.

For mykje faste oppsett?

Om du er lei av faste oppsett og klar for meir fly­tande føde innan­for temaet vil eg anbe­fale deg å besøk­je bloggen til Anders-Mey­er Eldøy. Han har nett har pub­lis­ert ein artikkel som tek for seg fly­tande grids.

Nyt­tar du nokre av dei ovanståande sys­tema når du designer?


7 svar til “Strukturert til fingerspissane!”

  1. Kjekt å høyre! Alltid gre­itt at det eg pub­lis­er­er vert godt mot­tatt. Denne artikke­len stod på «teikne­bret­tet» i to månad­er før eg fekk fin­geren ut og fullførst skri­b­le­ria om emnet. Eg har hatt andre analoge ting eg måtte «struk­turere» først…

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: