Stikkord: Grids

  • Slik får du grids i ein fei!

    Eg har alltid vore ein tilhengjar av nettsider med ei viss form for struktur på designet, kall det gjerne grids. Det er mange måtar å få orden på desse linjene i ditt design, men no har eg funne nettstaden som gjer jobben enklare — møt Gridulator.

  • Strukturert til fingerspissane!

    Alle treng litt struktur i livet sitt innimellom, og er du designer kan det vere lurt å gjere det i den digitale kvardagen også. Det finst utallige systemer på korleis dette kan løysast best, men eg har samla nokre «hjelpesentralar» under som eg nyttar meg av når eg skal designe ei nettside.