Categories
Datateknologi Grafikk/design

Slik får du grids i ein fei!

Eg har alltid vore ein tilheng­jar av nettsider med ei viss form for struk­tur på designet, kall det gjerne grids. Det er mange måtar å få orden på desse lin­jene i ditt design, men no har eg funne nettstaden som gjer jobben enklare — møt Gridu­la­tor.

Categories
Datateknologi Grafikk/design Skrifter/typografi

Strukturert til fingerspissane!

Alle treng litt struk­tur i livet sitt innimel­lom, og er du design­er kan det vere lurt å gjere det i den dig­i­tale kvarda­gen også. Det finst utal­lige sys­te­mer på kor­leis dette kan løysast best, men eg har sam­la nokre «hjelpe­sen­tralar» under som eg nyt­tar meg av når eg skal designe ei nett­side.