Knask på ein fredag, veke 11


Ah, fredag… Ingent­ing er som dei fine bok­sta­vane på kalen­deren, i alle fall no som våren nær­mar seg stadig. Fuglane kvi­t­rar og blom­strane byr­jar å flo­rere rundt husa. Nei, slapp av, eg lovar at eg ikkje skal spol­ere dagens knask med plantetips!

Morphix Design Studio

Mor­phix er eit design­fir­ma stasjon­ert i Slove­nia og driv med design på veven, illus­trasjonar og firmapro­fi­ler­ing. I til­legg til at hov­udsi­da deira har eit rel­a­tivt friskt design har dei også nyleg redes­igna bloggen deira som også tek seg rime­leg godt ut.

Blanke ark og teiknestiftar

Head of Crayons er ei enkel men genial side for inspi­rasjon. Her kan du finne alt frå plakater og bil­er til teikningar og instal­lasjonar som kan­skje kan fram­bringe litt idéar i hov­udet ditt. Finn fram teik­nes­tiftane og sett i gong!

David DeSandro

David DeSan­dro er ein mann som elskar det å forme det augo ser på skjem, noko som du får bekref­ta når du les gjen­nom inn­leg­ga hans. Blant anna har han laga logoen til den norske net­tle­saren Opera berre ved å nyt­ta seg av CSS3. Litt artig er det likev­el at du må ha andre net­tle­sarar enn Opera (og Explor­er 6, 7 og 8) for å sjå den skikke­leg. Niftig er det uanskvett!

Knipp, knapp, knute…

Ord­spilla mine er heller dår­lege, men hjå Tut­toast­er kan du uansett laste ned eit sett med totalt 200 «knap­par» (20 ikon x 10 forskjel­lige far­gar) du kan dra nytte av på nettsi­da di.

Tvitre dit, tvitre datt…

Sjølv om antall reg­istreringar på kort­meld­ing­sten­es­ta Twit­ter har gått ned, tvi­t­rar me som aldri før. Har du i til­legg ei nett­side der du har lyst å pro­motere denne ten­es­ta, kan du ta turen til Web­de­sign­er Depot og laste ned eit av dei 50 ikona dei tilbyr sine lesarar. Dei fins attpåtil i både .png  og vektor-format…

Kva om Google tok heilt over?

Har du nokon gong lurt på kor­leis logane til nokre av dei største fir­maene i ver­da hadde sett ut der­som Google hadde tatt over og dratt deira pro­fil inn? Hard set­ning det der, men Logo Guru fork­larar litt nærare på si nett­side kva dei tykkjer.


5 svar til “Knask på ein fredag, veke 11”

  1. Virke­lig inspir­erende tek­sten i beg­yn­nelsen hehe, den ble herved min face­book­sta­tus. Tror min stakkars beste­mor kan­skje ikke lik­er den, men pytt sann ;)

  2. Hvor­dan klar­er du å leite opp knask uke etter uke? Det er lov å kutt ned til en gang i måne­den! Du må få tid til å jobbe også vet du, haha.

    Uansett imponerende! :D

  3. Eg klap­par med hen­da så kjem både lyset og knas­ket på plass… Enklast i ver­da :D Men frå spøk til kak­tus: Vur­dere ganske sterkt å presse det utover til ein gong i månaden att. Det er kan­skje ein smule overkill å ha det så ofte som no… 

    Job­bar også med myk­je knask relatert til sida mi også, men dette lar natur­leg nok vente på seg når man har kjøpt eit gamalt hus…

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: