Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Luke 5: Quotes on Design

Det er lau­rdag og ei ny luke i julekalen­deren skal opnast! Er du glad i både sitat og design er Quotes on Design ein nettstad å besøke i luke 5.

Quotes on Design

Det er lau­rdag og ei ny luke i julekalen­deren skal opnast! Er du glad i både sitat og design er Quotes on Design ein nettstad å besøke i luke 5.

Denne sida har ein genial og stor sam­ling av forskjel­lige sitat frå folk når det gjeld design. Eg tek med eit kort, men pas­sande sitat frå Jan Michl:

Design is Redesign.

Enjoy!